Strefa klienta

Raporty giełdowe ESPI

2021

2021-08-26 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 26 sierpnia 2021 r. (Raport nr 3/2021)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Tomasz Lewicki – 1 158 000 akcji, co uprawniało do 1 158 000 głosów na WZA, stanowiących 26,27% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 46,08% głosów na WZA.

2. Marcin Zantonowicz – 648 451 akcji, co uprawniało do 648 451 głosów na WZA, stanowiących 14,71% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 25,80% głosów na WZA.

3. Marek Wojtachnia – 526 732 akcji, co uprawniało do 526 732 głosów na WZA, stanowiących 11,95% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 20,96% głosów na WZA.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2021-08-26

2021-07-30 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 sierpnia 2021 roku (Raport nr 2/2021)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mineral Midrange S.A., które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa w sali konferencyjnej.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, instrukcja pozwalająca na głosowanie przez pełnomocnika oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-07-30

2021-04-12 Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 1/2021)

Zarząd Mineral Midrange S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachni pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniach od 3 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. dokonywał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowych.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2021-04-12

2020

2020-12-29 Korekta raportu nr 6/2020/K, - korekty raportu nr 6/2020 - Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 7/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o zaistnieniu oczywistej pomyłki w komunikacie nr 6/2020/K, czyli korekty raportu nr 6/2020, polegającym na wskazaniu błędnego numeru korygowanego komunikatu w treści tej korekty. Prawidłowa treść korekty raportu nr 6/2020, czyli raportu 6/2020/K, jest następująca:

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o zaistnieniu oczywistej pomyłki w oryginalnym komunikacie nr 6/2020. Jego prawidłowa treść jest następująca:

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachnia pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniu 23 grudnia 2020 r. dokonał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowej.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-12-24

2020-12-24 Korekta raportu nr 6/2020 - Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 6/2020/K)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o zaistnieniu oczywistej pomyłki w oryginalnym komunikacie nr 2/2020. Jego prawidłowa treść jest następująca:

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachnia pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniu 23 grudnia 2020 r. dokonał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowej.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-12-24

2020-12-24 Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 6/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachnia pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniu 16 grudnia 2020 r. dokonał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowej.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-12-24

2020-12-17 Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 5/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachnia pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniu 16 grudnia 2020 r. dokonał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowej.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-12-17

2020-11-26 Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 4/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachnia pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniu 25 listopada 2020 r. dokonał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowej.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-11-26

2020-10-09 Otrzymanie od osoby zobowiązanej pełniącą funkcję członka zarządu Mineral Midrange S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Raport nr 3/2020)

Zarząd Mineral Midrange S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2020 r. otrzymał od osoby zobowiązanej pana Marka Wojtachni pełniącego funkcję członka zarządu Emitenta zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marek Wojtachnia w dniach od 26 sierpnia 2020 r. do 7 października 2020 r. dokonywał transakcji sprzedaży akcji podczas sesji giełdowych.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę: Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2020-10-09

2020-07-13 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 13 lipca 2020 r. (Raport nr 2/2020)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 lipca 2020 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Tomasz Lewicki – 1 165 000 akcji, co uprawniało do 1 165 000 głosów na WZA, stanowiących 26,42% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 46,65% głosów na WZA.

2. Marcin Zantonowicz – 648 451 akcji, co uprawniało do 648 451 głosów na WZA, stanowiących 14,71% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 25,97% głosów na WZA.

3. Marek Wojtachnia – 606 883 akcji, co uprawniało do 606 883 głosów na WZA, stanowiących 13,77% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 24,30% głosów na WZA.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Wojtachnia Członek Zarządu
Warszawa, 2020-07-13

2020-06-17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2020 roku (Raport nr 1/2020)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mineral Midrange S.A., które odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa w sali konferencyjnej.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, instrukcja pozwalająca na głosowanie przez pełnomocnika oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Wojtachnia Członek Zarządu
Warszawa, 2020-06-17

2019

2019-07-30 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2019 r. (Raport nr 2/2019)

Zarząd spółki Mineral Midrange S.A. "Emitent", "Spółka" przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Marek Wojtachnia – 606 883 akcji, co uprawniało do 606 883 głosów na WZA, stanowiących 13,77% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 34,46% głosów na WZA.

2. Tomasz Lewicki– 1 154 000 akcji, co uprawniało do 1 154 000 głosów na WZA, stanowiących 26,18% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 65,54% głosów na WZA.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Wojtachnia Członek Zarządu
Warszawa, 2019-07-30 

2019-05-31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport nr 1/2019)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2018.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2018@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2019 roku.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Firma/Relacje inwestorskie
9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.
Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

2018

2018-05-21 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport nr 2/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2017.

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2017@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 5 czerwca 2018 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Firma/Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 21 maja 2018 roku

2018-05-21 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR (raport nr 1/2018)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z/s w Warszawie („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, iż dnia 21 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-21 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

2017

2017-05-19 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 4/2017)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.


2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.


4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2016.


6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016.


7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2016.


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2016.


9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016.


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.


11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


12. Wolne wnioski.


13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:


1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.


Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.


2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.


3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2016@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.


5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 6 czerwca 2017 roku.


8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie


9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.


Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2017-05-19

2017-02-02 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR (raport nr 3/2017)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z/s w Warszawie („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, iż dnia 2 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-02 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

2017-01-04 KOREKTA RAPORTU NR 2/2017: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 2/2017)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 04.01.2017 r. zawiadomieniu będącym poprawionym oświadczeniem wcześniejszego zawiadomienia od tej osoby zobowiązanej. Treść poprawionego oświadczenia jest następująca:

"Szanowni Państwo,

W związku ze stwierdzeniem oczywistej pomyłki w ilości akcji pozostałych po transakcjach w moim poprzednim zawiadomieniu, przesyłam poprawione oświadczenie:

działając zgodnie z art. Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako osoba zobowiązana, uprzejmie informuję, że (...) w okresie od 1 Października do 31 grudnia 2016 roku dokonałem następujących transakcji zakupu/sprzedaży akcji Mineral Midrange SA:

- w dniu 2016-11-18 - sprzedaż 1 148 akcji po średniej cenie 0,54 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2016-11-21 - sprzedaż 18 akcji po średniej cenie 0,52 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2016-12-12 - sprzedaż 17 061 akcji po średniej cenie 0,47 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2016-12-13 - sprzedaż 16 831 akcji po średniej cenie 0,47 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2016-12-14 - sprzedaż 10 700 akcji po średniej cenie 0,46 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2016-12-30 - kupno 8 632 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach posiadam 1 076 430 akcji Spółki, które stanowią 24,42% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 24,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tym samym mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 25%.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki. Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c "ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych?, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi."

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-04 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

2017-01-04 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 2/2017)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 04.01.2017 r. zawiadomieniu datowanym na 30 grudnia 2016 roku o następującej treści:

"Szanowni Państwo,

działając zgodnie z art. Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako osoba zobowiązana, uprzejmie informuję, że (...) w okresie od 1 Października do 31 grudnia 2016 roku dokonałem następujących transakcji zakupu/sprzedaży akcji Mineral Midrange SA:

- w dniu 2016-11-18 - sprzedaż 1 148 akcji po średniej cenie 0,54 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2016-11-21 - sprzedaż 18 akcji po średniej cenie 0,52 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2016-12-12 - sprzedaż 17 061 akcji po średniej cenie 0,47 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2016-12-13 - sprzedaż 16 831 akcji po średniej cenie 0,47 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2016-12-14 - sprzedaż 10 700 akcji po średniej cenie 0,46 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2016-12-30 - kupno 8 632 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach posiadam 1 067 798 akcji Spółki, które stanowią 24,42% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 24,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Tym samym mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 25%.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki. Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c „ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych”, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi."

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-04 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

2017-01-03 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 1/2017)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 03.01.2017 r. zawiadomieniu datowanym na 30 grudnia 2016 roku o następującej treści:

"Działając zgodnie z art. Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako osoba zobowiązana, uprzejmie informuję, że pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Mineral Midrange SA w okresie od 1 Października do 31 grudnia 2016 roku dokonałem następujących transakcji zakupu akcji Mineral Midrange SA:

w dniu 2016-10-05 - kupno 82 akcji po średniej cenie 0,59 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

w dniu 2016-11-14 - kupno 800 akcji po średniej cenie 0,58 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

w dniu 2016-12-16 - kupno 4.500 akcji po średniej cenie 0,52 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

w dniu 2016-12-16 - kupno 500 akcji po średniej cenie 0,46 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

w dniu 2016-12-30 - kupno 1618 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach posiadam 1 094 618 akcji Spółki, które stanowią 24,8285% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 24,9578% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Z poważaniem,

Tomasz M. Lewicki"

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-03 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

2016

2016-04-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 1/2016)

Zarząd MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-255 Warszawa, ulica Krakowiaków nr 50), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 1 czerwca 2016 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Krakowiaków nr 50, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2015.

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2015@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 16 maja 2016 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

2015

2015-10-02 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 7/2015)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 02.10.2015 r. zawiadomieniu datowanym na 30 września 2015 roku, iż pan Marek Wojtachnia, Członek Zarządu Mineral Midrange SA dokonał następujących transakcji na akcjach Mineral Midrange SA:
- w dniu 2015-03-31: kupno 5 000 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego;
- w dniu 2015-05-25: sprzedaż 3000 akcji po średniej cenie 0,85 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2015-06-17: sprzedaż 4000 akcji po średniej cenie 0,85 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2015-06-25: sprzedaż 1000 akcji po średniej cenie 0,92 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2015-06-25: sprzedaż 2500 akcji po średniej cenie 0,90 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2015-06-30: kupno 53 500 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego;
- w dniu 2015-09-30: kupno 2 889 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach posiada 587 528 akcji Spółki, które stanowią 13,2791% w kapitale zakładowym Spółki.

Do czasu zarejestrowania w KDPW umorzenia akcji własnych Spółki nie ma możliwości określenia udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Warszawa, 2015-10-02

2015-04-30 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki (raport nr 6/2015)

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.

Zgodnie z umową sprzedaży akcji, kupującemu przysługuje prawo do zakupu akcji w czasie gdy jest pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki a traci to prawo w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też umowy o współpracy. Jedna z Osób Uprawnionych złożyła wypowiedzenie i w związku z tym, Zarząd w trybie natychmiastowym podjął w dniu 2015-04-30 uchwałę o umorzeniu 36000 szt. przysługujących tej osobie akcji, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 3600 zł.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2015-04-30

2015-04-29 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału (raport nr 5/2015)

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego ESPI nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje o otrzymanym w dniu 29 kwietnia 2015 roku zawiadomieniu, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 568.516,60 zł na kwotę 567.616,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 676.166 akcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Warszawa, 2015-04-29

2015-04-27 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 4/2015)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 28 maja 2015 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2014.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.
12. Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.
13. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2014@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 maja 2015 roku.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie
9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.
Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2015-01-15 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki (raport nr 3/2015)

Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.

Zgodnie z umową sprzedaży akcji, kupującemu przysługuje prawo do zakupu akcji w czasie gdy jest pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki a traci to prawo w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, bądź też umowy o współpracy. Jedna z Osób Uprawnionych złożyła wypowiedzenie i w związku z tym, Zarząd w trybie natychmiastowym podjął w dniu 2015-01-14 uchwałę o umorzeniu 9000 szt. przysługujących tej osobie akcji, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 900 zł.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-01-15

2015-01-14 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 2/2015)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 14.01.2015 r. zawiadomieniu, iż pan Marek Wojtachnia, Członek Zarządu Mineral Midrange SA dokonał następujących transakcji na akcjach Mineral Midrange SA:
- w dniu 2014-09-30 - kupno 5 000 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego;
- w dniu 2014-12-17 - kupno 50 akcji po średniej cenie 1,02 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- w dniu 2014-12-31 - kupno 5 000 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach Pan Marek Wojtachnia posiada 536 639 akcji Spółki, które stanowią 9,4393% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 9,4393% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-01-14

2015-01-14 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 1/2015)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 14.01.2015 r. zawiadomieniu, iż pan Tomasz Lewicki, Prezes Zarządu Mineral Midrange SA dokonał następujących transakcji na akcjach Mineral Midrange SA:

- w dniu 2014-09-30 - kupno 10 500 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego;

- w dniu 2014-10-10 - kupno 300 akcji po średniej cenie 1,10 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2014-12-17 - kupno 50 akcji po średniej cenie 1,00 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;

- w dniu 2014-12-31 - kupno 10 500 akcji po cenie 0,01 zł za akcję w ramach programu Motywacyjnego.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach Pan Tomasz Lewicki posiada 1 069 550 akcji Spółki, które stanowią 18,81% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 18,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2015-01-14

2014

2014-08-07 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 12/2014)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym, t.j. 7 sierpnia 2014 roku zawiadomieniu, iż pan Tomasz Lewicki, Prezes Zarządu Mineral Midrange dokonał w okresie od 1 do 14 lipca 2014 roku następujących transakcji zakupu akcji Mineral Midrange S.A.:

- w dniu 2014-07-01 - kupno 1250 akcji po średniej cenie 0,89 zł
- w dniu 2014-07-03 - kupno 500 akcji po średniej cenie 0,96 zł
- w dniu 2014-07-07 - kupno 1700 akcji po średniej cenie 1,18 zł
- w dniu 2014-07-08 - kupno 2000 akcji po średniej cenie 1,29 zł
- w dniu 2014-07-14 - kupno 500 akcji po średniej cenie 1,30 zł

Transakcje zostały zawarte w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po przeprowadzonych w/w transakcjach Pan Tomasz Lewicki posiada 1 048 200 akcji Spółki, które stanowią 18,17% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 18,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-08-07

2014-08-07 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 11/2014)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym, t.j. 7 sierpnia 2014 roku zawiadomieniu, iż Pan Marek Wojtachnia, Członek Zarządu Mineral Midrange S.A. dokonał w okresie od dnia 17 kwietnia 2014 roku do dnia 14 lipca 2014 roku następujących transakcji kupna akcji Mineral Midrange S.A.:

- w dniu 2014-04-17 - kupno 200 akcji po średniej cenie 0,58 zł
- w dniu 2014-07-01 - kupno 6161 akcji po średniej cenie 0,88 zł
- w dniu 2014-07-03 - kupno 2000 akcji po średniej cenie 0,98 zł
- w dniu 2014-07-04 - kupno 500 akcji po średniej cenie 1,17 zł
- w dniu 2014-07-07 - kupno 500 akcji po średniej cenie 1,18 zł
- w dniu 2014-07-08 - kupno 350 akcji po średniej cenie 1,29 zł
- w dniu 2014-07-14 - kupno 239 akcji po średniej cenie 1,32 zł

Transakcje te zostały zawarte poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

Przed w/w transakcjami Pan Marek Wojtachnia posiadał 516 639 akcji Spółki, które stanowiły 8,95% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentowały 8,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzonych transakcjach Pan Marek Wojtachnia posiada 526 589 akcji Spółki, które stanowią 9,13% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 9,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Lewicki - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-08-07

2014-07-01 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 10/2014)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 01.07.2014 r. zawiadomieniu datowanym 01.07.2014 r. od p. Tomasza Lewickiego, Prezesa Zarządu Spółki informującym o dokonaniu przez niego w okresie od 03.06.2014 do dnia 30.06.2014 roku następujących transakcji zakupu akcji Mineral Midrange S.A.:

- w dniu 03.06.2014 - 500 akcji po średniej cenie 0,71 zł

- w dniu 03.06.2014 - 500 akcji po średniej cenie 0,72 zł

- w dniu 04.06.2014 - 3047 akcji po średniej cenie 0,73 zł

- w dniu 04.06.2014 - 2000 akcji po średniej cenie 0,72 zł

- w dniu 06.06.2014 - 1000 akcji po średniej cenie 0,73 zł

- w dniu 11.06.2014 - 1000 akcji po średniej cenie 0,70 zł

- w dniu 12.06.2014 - 5000 akcji po średniej cenie 0,71 zł

- w dniu 25.06.2014 - 500 akcji po średniej cenie 0,80 zł

- w dniu 12.06.2014 - 5000 akcji po średniej cenie 0,71 zł

- w dniu 30.06.2014 - 13750 akcji po średniej cenie 0,82 zł

Transakcje zostały zawarte w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-07-01

2014-07-01 Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych. (raport nr 9/2014)

Na podstawie uchwały nr 2/VI/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2011 roku, Zarząd Spółki został upoważniony do skupu akcji własnych w terminie do 30.06.2013 roku. W sumie Spółka nabyła 584 822 sztuk akcji. Zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 .04.2014 roku, MINERAL MIDRANGE S.A. uruchomił program motywacyjny i Spółka do dnia 30.06.2014 rozdysponowała 500 000 szt. akcji Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2014/05/04 z dnia 30.05.2014 zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/06/2014 z dnia 9.06.2014.  

Pozostała ilość akcji serii B, czyli 84 822 szt. akcji (co stanowi kwotę 8.482,20 zł kapitału zakładowego), które nie zostały przekazane w ramach Programu Motywacyjnego, Zarząd przeznaczył do umorzenia, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 8.482,20 zł, zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.

Informacja o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
                    
Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-07-01

2014-05-27 Podjęcie przez Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy (Raport nr 8/2014)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedziba w Warszawie (dalej "Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 maja 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2014/05/03 dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki.

Treść uchwały:

Uchwała Zarządu MINERAL MIDRANGE S.A. nr 2014/05/03

§ 1
Mając na uwadze dobre i przewidywalne wyniki finansowe oraz wysoki poziom generowanych przepływów pieniężnych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, którzy poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości akcji oczekują wypłaty dywidendy, Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. uchwala poniższą politykę dywidendy, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki:

Polityka Dywidendy MINERAL MIDRANGE SA
1.    Zarząd przedkładał będzie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłacania akcjonariuszom dywidendy w wysokości od 50% do 80% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy.

2.    Wielkość rekomendowanej dywidendy uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, istniejących zobowiązań, perspektyw i potrzeb finansowania rozwoju Spółki oraz uwzględniać będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej.

3.    Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmowało będzie corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy a ustanowiona polityka dywidendy będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014.

§ 2
W MINERAL MIDRANGE SA na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Dywidendy nie istnieją akcje uprzywilejowane co do prawa głosu i co do dywidendy.

§ 3
Niniejsza Polityka Dywidendy podlegać będzie okresowej weryfikacji.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-05-27

2014-05-26 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 7/2014)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. na mocy umowy z dnia 22 maja 2014 r. zawartej pomiędzy Spółką a panem Tomaszem Lewickim, Prezesem Zarządu Mineral Midrange S.A., doszło do przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności 641 047 akcji zwykłych na okaziciela serii A tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań p. Tomasza Lewickiego wobec Spółki.  

Ilość przeniesionych akcji stanowi 11,11% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 641 047 głosów, co stanowi 11,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją pan Tomasz Lewicki posiadał 1 656 000 akcji Spółki, które stanowiły 28,70% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentowały 28,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzonej transakcji pan Tomasz Lewicki posiada 1 014 953 akcji Spółki, które stanowią 17,59% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 17,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c "ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych?, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna:
- art.69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 pkt 2 ust 1 lit a "ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych"
- art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-05-26

2014-05-26 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 6/2014)

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 26.05.2014 r. zawiadomieniu datowanym 22.05.2014 r. od p. Tomasza Lewickiego, Prezesa Zarządu Spółki informującym o dokonaniu przez niego w okresie od 15 kwietnia 2014 roku do dnia 8 maja 2014 roku następujących transakcji zakupu akcji Mineral Midrange S.A.:  

- w dniu 15.04.2014 - 200 akcji po średniej cenie 0,57 zł

- w dniu 16.04.2014 ? 4048 akcji po średniej cenie 0,58 zł

- w dniu 17.04.2014 ? 5000 akcji po średniej cenie 0,58 zł

- w dniu 22.04.2014 ? 500 akcji po średniej cenie 0,57 zł

- w dniu 08.05.2014 ? 2500 akcji po średniej cenie 0,55 zł

Transakcje zostały zawarte w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.         

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-05-26

2014-04-16 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 5/2014)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje o otrzymanym w dniu 2014-04-16 zawiadomieniu datowanym 2014-04-15 od Pani Magdaleny Lewickiej, w którym informuje ona o dokonanej w dniu 14 kwietnia 2014 roku transakcji sprzedaży 708 435 akcji Mineral Midrange S.A. po cenie 0,01 zł za akcję. Tym samym udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).  

Ilość przeniesionych akcji stanowi 12,28% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 708 435 głosów, co stanowi 12,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją Pani Magdalena Lewicka posiadała 708 435 akcji Spółki, które stanowiły 12,28% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentowały 12,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzonej transakcji Pani Magdalena Lewicka posiada 0 akcji Spółki, co stanowi 0% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 69 pkt 1 ust. 1 i art. 69 pkt 2 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
                    
Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, 2014-04-16   

2014-04-16 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 4/2014)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje o otrzymanym w dniu 2014-04-16 zawiadomieniu datowanym 2014-04-15 od pana Tomasza Lewickiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Mineral Midrange S.A., w którym informuje on o dokonej w dniu 14 kwietnia 2014 roku transakcji kupna 708 435 akcji Mineral Midrange S.A. po cenie 0,01 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538). 

Ilość przeniesionych akcji stanowi 12,28% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 708 435 głosów, co stanowi 12,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym udział wzrósł powyżej progu 25%.

Przed transakcją Pan Tomasz Lewicki posiadał 935 317 akcji Spółki, które stanowiły 16,21% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentowały 16,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzonej transakcji Pan Tomasz Lewicki posiada 1 643 752 akcji Spółki, które stanowią 28,49% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 28,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 roku

Podstawa prawna:

- art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

- art. 69 pkt 1 ust. 1 i art. 69 pkt 2 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

- art. 160 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2014-04-16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (raport nr 3/2014)

Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "MINERAL MIDRANGE? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbyło się dnia 10 kwietnia 2014 roku - w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 roku

2014-03-14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport ESPI nr 1/2014)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 10 kwietnia 2014 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2013.

6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

11. Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2013@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 25 marca 2014 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

2013

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 22/2013)

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 2 września 2013 r. na mocy umowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. zawartej pomiędzy Spółką a Markiem Wojtachnia, Członkiem Zarządu Mineral Midrange S.A., doszło do przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności 439 575 akcji zwykłych na okaziciela serii A tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań Marka Wojtachnia wobec Spółki.

Ilość przeniesionych akcji stanowi  7,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 439 575 głosów, co stanowi  7,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym udział ten spadł poniżej progu 10%.

Przed transakcją Pan Marek Wojtachnia posiadał 956.214 akcji Spółki, które stanowiły 16,57% w kapitale zakładowym Spółki oraz  reprezentowały 16,57%   udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzonej transakcji Pan Marek Wojtachnia posiada 516 639 akcji Spółki, które stanowią 8,95% w kapitale zakładowym Spółki oraz  reprezentują 8,95%   udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 69 pkt 1 ust. 1 i art. 69 pkt 2 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport nr 21/2013)

Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że otrzymał w dniu 15 maja 2013 roku informację o rezygnacji Pana Piotra Nadolskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki.

Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku (raport nr 20/2013)

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., działając na podstawie art. 65 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje wykaz informacji bieżących
i okresowych opublikowanych przez Spółkę w 2012 roku.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2012 roku:

1.Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 16.01.2012 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych;
2. Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 23.02.2012 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 01.03.2012 r. – Istotna informacja
4. Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 16.03.2012 r. – Istotna informacja
5. Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 22.03.2012 r. – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A.
6. Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 29.11.2012 r. – Wypowiedzenie umowy z Animatorem Rynku
7. Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 05.12.2012 r. – Zawarcie umowy o świadczenie usług Animatora Rynku.
8. Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 06.12.2012 r. – Istotna informacja
9. Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 10.12.2012 r.– Istotna informacja
10. Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 11.12.2012 r.– Istotna informacja

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2012 roku:

1. Raport roczny nr 2/2012 za 2011 r. w dniu 14.02.2012 r.
2. Raport kwartalny nr 4/2012 za IV kwartał 2011 r. w dniu 24.02.2012 r.
3. Raport kwartalny nr 8/2012  za I kwartał 2012 r. w dniu 20.04.2012 r.
4. Raport kwartalny nr 9/2012  za II kwartał 2012 r. w dniu 20.07.2012 r.
5. Raport kwartalny nr 10/2012  za III kwartał 2012 r. w dniu 22.10.2012 r.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie wymienione raporty są dostępne na stronie
internetowej www.mineralmidrange.com.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 19/2013)

Raport bieżący nr 19/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 06.05.2013 r. zawiadomieniu od p. Piotra Nadolskiego, pełniącego w Spółce funkcję członka rady nadzorczej, o sprzedaży w dniu 29 kwietnia 2013 r. 237.472 akcji spółki Mineral Midrange S.A. po cenie 2,30zł za akcję. 

Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

Liczba akcji przed zmianą udziału: 322.646 co stanowiło 5,59% głosów, 5,59% udziału w kapitale.

Liczba akcji po zmianie udziału: 85.174 co stanowi 1,48% głosów, 1,48% udziału w kapitale.

Podstawa prawna: art. 160 pkt 1 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-05-07Marek WojtachniaCzłonek Zarządu
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 18/2013)

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 06.05.2013 r. zawiadomieniu od p. Piotra Nadolskiego, pełniącego w Spółce funkcję członka rady nadzorczej, o sprzedaży w dniu 29 kwietnia 2013 r. 237.472 akcji spółki Mineral Midrange S.A. po cenie 2,30zł za akcję.

Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

Liczba akcji przed zmianą udziału: 322.646 co stanowiło 5,59% głosów, 5,59% udziału w kapitale.

Liczba akcji po zmianie udziału: 85.174 co stanowi 1,48% głosów, 1,48% udziału w kapitale.

Podstawa prawna: art.69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-05-07Marek WojtachniaCzłonek Zarządu
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 17/2013)

Raport bieżący nr 17/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 06.05.2013 r. zawiadomieniu od p. Marka Wojtachnia, iż w wyniku zawartych w dniu 29 kwietnia 2013 r. umów zakupu i rozliczenia transakcji poza rynkiem regulowanym dotyczących akcji spółki Mineral Midrange SA jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się o 2,22% i przekroczył 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji przed zmianą udziału: 828.225 ? co stanowiło 14,35% głosów oraz 14,35% w kapitale.

Liczba akcji po zmianie udziału: 956.214 ? co stanowi 16,57% głosów oraz 16,57% w kapitale.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 69 pkt 1 ust. 1 i art. 69 pkt 2 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-05-07Marek WojtachniaCzłonek Zarządu  
      
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 16/2013)

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 06.05.2013 r. zawiadomieniu od p. Tomasza Lewickiego, iż w wyniku zawartych w dniu 29 kwietnia 2013 r. umów zakupu i rozliczenia transakcji poza rynkiem regulowanym dotyczących akcji spółki Mineral Midrange SA jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się o 2,76% i przekroczył 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji przed zmianą udziału: 785.287 co stanowiło 13,61% głosów oraz 13,61% w kapitale.

Liczba akcji po zmianie udziału: 944.267 co stanowi 16,37% głosów oraz 16,37% w kapitale.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 69 pkt 1 ust. 1 i art. 69 pkt 2 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-05-07Marek WojtachniaCzłonek Zarządu 
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 15/2013)

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 06.05.2013 r. zawiadomieniu od p. Roberta Twarowskiego, iż w wyniku zawartych w dniu 29 kwietnia 2013 r. umów zakupu i rozliczenia transakcji poza rynkiem regulowanym dotyczących akcji spółki Mineral Midrange SA jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się o 2,58% przy dotychczas posiadanych przed transakcją ponad 10% akcji zgodnie z zapisem art. 69 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Liczba akcji przed zmianą udziału: 1.459.132 co stanowiło 25,29% głosów oraz 25,29% w kapitale.

Liczba akcji po zmianie udziału: 1.608.111 co stanowi 27.87% głosów oraz 27,87% w kapitale.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 69 pkt 1 ust. 1 i art. 69 pkt 2 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-05-07Marek WojtachniaCzłonek Zarządu
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (raport nr 14/2013)

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 06.05.2013 r. zawiadomieniu od p. Cezarego Gregorczuka, iż na dzień 30 kwietnia 2013 r. w wyniku zawarcia Umów sprzedaży i rozliczenia transakcji poza rynkiem regulowanym dotyczących akcji spółki Mineral Midrange SA jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł o poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji przed zmianą udziału: 319.845 co stanowi 5,54% głosów, 5,54% w kapitale.

Liczba akcji po zmianie udziału: 82.373 co stanowi 1,43% głosów, 1,43% w kapitale.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki.

Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art.69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-05-07Marek WojtachniaCzłonek Zarządu 
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 13/2013)

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 30.04.2013 r. zawiadomieniu, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku Pan Marcin Zantonowicz, Członek Rady Nadzorczej Mineral Midrange S.A. dokonał transakcji kupna 38 994 akcji Mineral Midrange S.A. po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-04-30Marek WojtachniaCzłonek Zarządu  
    
Zawiadomienie od osoby zobowiazanej (raport nr 12/2013)

Raport bieżący nr 12/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 30.04.2013 r. zawiadomieniu, iż pan Tomasz Lewicki, Prezes Zarządu Mineral Midrange dokonał następujących transakcji na akcjach Mineral Midrange SA:

- w dniu 22 kwietnia 2013 roku transakcja kupna 2000 akcji po cenie 0,68 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


- w dniu 24 kwietnia 2013 roku transakcja kupna 1.100 akcji po cenie 0,69 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 25 kwietnia 2013 roku transakcja kupna 750 akcji po cenie 0,69 zł za akcję, transakcji kupna 200 akcji po cenie 0,78 zł za akcję oraz transakcji kupna 150 akcji po cenie 0,75 zł za akcję. Transakcje te zostały zawarte w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 29 kwietnia 2013 roku transakcja kupna 158 980 akcji po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

 

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-04-30Marek WojtachniaCzłonek Zarządu
Zawiadomienie od osoby zobowiazanej (raport nr 11/2013)

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 30.04.2013 r. zawiadomieniu, iż Pan Robert Twarowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mineral Midrange S.A. dokonał w dniu 29 kwietnia 2013 roku transakcji kupna 148 980 akcji Mineral Midrange SA po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-04-30Marek WojtachniaCzłonek Zarządu
Zawiadomienie od osoby wobowiązanej (raport nr 10/2013)

Raport bieżący nr 10/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 30.04.2013 r. zawiadomieniu, iż Pan Marek Wojtachnia, Członek Zarządu Mineral Midrange S.A. dokonał w dniu 29 kwietnia 2013 roku transakcji kupna 127 990 akcji Spółki Mineral Midrange S.A. po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-04-30Tomasz LewickiPrezes Zarządu
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport nr 9/2013)

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że otrzymał informację o rezygnacji Pana Jacka Wnuka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 kwietnia 2013 roku.  

      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2013-04-12Marek WojtachniaCzłonek Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 8/2013)

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 25 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2012.
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: wza2012@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 9 kwietnia 2013 roku.

8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie

9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia:

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Ogłoszenie.pdf

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Projekty uchwał.pdf

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Instrukcja dla pełnomocnika.pdf

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna.docx

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna.odt

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Wzór pełnomocnictwa osoba prawna.docx

2013-04-25 WZA MINERAL MIDRANGE - Wzór pełnomocnictwa osoba prawna.odt

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data: 2013-03-28

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

 

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 7/2013)

Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 20.02.2013 r. zawiadomieniu datowanym na 18.02.2013r, iż osoba zobowiązana posiadająca dostęp do informacji poufnych (nie wyrażająca zgody na publikację danych osobowych), dokonała w dniu 18 lutego 2013 roku transakcji sprzedaży 13,765 akcji spółki Mineral Midrange SA po cenie 2,30 zł poza rynkiem regulowanym.


Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 6/2013)

Raport bieżący nr 6/2013


Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 18.02.2013 r. zawiadomieniu, iż w dniu 15 lutego 2013 roku Pan Marcin Zantonowicz, Członek Rady Nadzorczej Mineral Midrange S.A. dokonał transakcji kupna 2 753 akcji Mineral Midrange S.A. po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538). W szczególności zastosowanie miał Art. 159 ust. 1b pkt 2) wymienionej ustawy.

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 5/2013)

Raport bieżący nr 5/2013

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.


Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 18.02.2013 r. zawiadomieniu, iż pan Tomasz Lewicki, Prezes Zarządu Mineral Midrange dokonał w dniu 15 lutego 2013 roku transakcji kupna 9 636 akcji Mineral Midrange SA po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538). W szczególności zastosowanie miał Art. 159 ust. 1b pkt 2) wymienionej ustawy.

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 4/2013)

Raport bieżący nr 4/2013

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 18.02.2013 r. zawiadomieniu, iż Pan Robert Twarowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mineral Midrange S.A. dokonał w dniu 15 lutego 2013 roku transakcji kupna 9 636 akcji Mineral Midrange SA po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538). W szczególności zastosowanie miał Art. 159 ust. 1b pkt 2) wymienionej ustawy.

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 3/2013)

Raport bieżący nr 3/2013

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 18.02.2013 r. zawiadomieniu, iż Pan Marek Wojtachnia, Członek Zarządu Mineral Midrange S.A. dokonał w dniu 15 lutego 2013 roku transakcji kupna 5 506 akcji Spółki Mineral Midrange S.A. po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538). W szczególności zastosowanie miał Art. 159 ust. 1b pkt 2) wymienionej ustawy.

Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (raport nr 2/2013)

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 14 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjecie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia członków organu.
6. Podjecie uchwały dotyczącej zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: nwza2013@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. "record date") tj. na dzień 29 stycznia 2013 roku.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie
9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie.

Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia.

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (raport nr 1/2013)

Raport bieżący nr 1/2013

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 

Zarząd Mineral Midrange S.A informuje o otrzymanym w dniu 03.01.2013 r. zawiadomieniu, iż pan Tomasz Lewicki, Prezes Zarządu Mineral Midrange dokonał następujących transakcji na akcjach Spółki Mineral Midrange SA:

- w dniu 20 sierpnia 2012 roku transakcji kupna 200 akcji po cenie 0,92 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 6 września 2012 roku transakcji sprzedaży 2500 akcji po cenie 0,73 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 6 września 2012 roku transakcji sprzedaży 3000 akcji po cenie 0,74 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 6 września 2012 roku transakcji sprzedaży 1000 akcji po cenie 0,75 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 6 września 2012 roku transakcji sprzedaży 3600 akcji po cenie 0,73 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 18 grudnia 2012 roku transakcji kupna 432 akcji po cenie 0,52 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 18 grudnia 2012 roku transakcji kupna 18 akcji po cenie 0,53 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 20 grudnia 2012 roku transakcji kupna 500 akcji po cenie 0,53 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- w dniu 21 grudnia 2012 roku transakcji kupna 4 818 akcji po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

- w dniu 27 grudnia 2012 roku transakcji kupna 4 818 akcji po cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538).

- w dniu 28 grudnia 2012 roku transakcji kupna 2700 akcji po cenie 0,54 zł za akcję. Transakcja ta została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Marek Wojtachnia - Członek Zarządu