Strefa klienta

Pytania od inwestorów

Pytania od inwestorów

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze!

Zachęcamy do przesyłania pytań do Zarządu Spółki, które wraz z odpowiedziami będziemy umieszczać w niniejszym dziale. Pytania prosimy wysyłać na adres mailowy inwestorzy@mineralmidrange.com bądź też korzystając z formularza do kontaktu.

2015-06-01 Jaki jest powód przeprowadzki firmy, potrzebujecie więcej miejsca na rozwój czy koszty będą niższe?

Przeprowadzka do nowego biura zapewni Spółce przede wszystkim większą elastyczność w kwestii rozwoju przy zachowaniu zbliżonego poziomu kosztów. Nowa siedziba Spółki znajdzie się w nowoczesnym, prestiżowym i znakomicie zlokalizowanym kampusie biurowym The Park przy ulicy Krakowiaków 50 w Warszawie. Co równie ważne z naszego punktu widzienia podobnie uznało wiele innych firm - między innymi IBM czy Arrow, z którymi już od wielu lat blisko współpracujemy. Wierzymy, że zmiana siedziby jeszcze bardziej zacieśni i ułatwi logistycznie współpracę z naszymi Partnerami.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2015-06-09

2015-03-31 Co Spółka zamierza zrobić z posiadanymi akcjami własnymi: umorzyć je, wykorzystać do przejęcia innego podmiotu, czy jakiś inny pomysł?

Zarząd zaproponuje na WZA aby część z posiadanych przez Spółką akcji własnych zatrzymać w Spółce np. na rozwijanie programu opcyjnego dla pracowników. Pozostałe akcje zostaną umorzone zgodnie z przepisami KSH. Akcje własne będące w posiadaniu Spółki nie biorą udziału w dywidendzie więc zwieksza to wartość udziałów w spółce posiadanych przez Akcjonariuszy.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2015-04-14

2015-03-31 Po jakim kursie zostały przejęte akcje własne Spółki w rozliczeniu niespłaconych pożyczek?

Akcje zostały przejęte po obowiązującym aktualnym kursie rynkowym z dnia rozliczenia.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2015-04-14

2015-02-12 Co spółka zamierza zrobić z systematycznym spadkiem wartości akcji?

Spółka realizuje swoją strategię w perspektywie długoterminowej. Staramy się przekazywać informacje i być transparentni dla rynku. Nie wydaje nam się, żeby wyniki były aż tak bardzo słabe zwłaszcza w porównaniu do lat poprzednich. Regularna wypłata dywidendy i komunikacja powinna pomóc w realnym oszacowaniu ryzyka. Mieliśmy bardzo udany początek 2014, koniec może słabszy ale dużo pracowaliśmy co z pewnością zaowocuje w przyszłości. Nie interesują nas emocje na rynku NewConnect. Interesuje nas za to długoterminowy wzrost wartości i mamy nadzieję, że inwestycja w nasze akcje nie będzie stratą kapitału.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2015-02-18

2015-02-12 Co miało wpływ na tak słaby wynik za IV kwartał 2014 roku?

Staramy się wypracowywać jak największy zysk dla firmy. Nie zawsze podpisanie kontraktu oznacza natychmastowy wpływ na wynik. W przypadku firmy takiej jak Mineral Midrange przesunięcie nawet niedużej z naszego punktu widzenia kwoty może zakłócić wartość przychodów i wyniki. 

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2015-02-18

2014-12-12 Czy Spółka będzie wypłacać dywidendę za 2014?

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawimy na WZA za 2014 rok propozycję wypłaty dywidendy z Zysku.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-12-17

2014-12-12 Czy Spółka zamierza opublikować prognozę finansową na 2015?

Planujemy, że taka prognoza na 2015 rok zostanie zaprezentowana. Jakkolwiek ze względu na charakter działalności Spółki, może ona być obarczona dużym błędem (przykładowo jeden duży kontrakt nieuwzględniony w prognozie może ją zmienić drastycznie).

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-12-17

2014-12-12 Czy z uwagi na niską płynność akcji przewidują Państwo działania "promocyjne", tj. mogące zachęcić potencjalnych inwestorów do zakupu akcji?

Oczywiście, przewidujemy takie działania, mamy nadzieję, że np wypłata dywidendy będzie taką zachętą do kupowania akcji. Obecnie koncentrujemy się na budowaniu realnej wartości Spółki - zwiększając jej rentowność i przychody - bez tego nie ma mowy o np wspomnianej dywidendzie.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-12-17

2014-09-01 Czy są prowadzone prace nad kolejnymi znaczącymi kontraktami?

Oczywiście. Wraz z firmą IBM pracujemy obecnie nad kilkoma projektami (w tym znaczącymi w naszym rozumieniu), które planujemy zamknąć w IV kwartale.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-09-01

2014-08-27 Czy spółka planuje rozwijanie działalności poza granicami RP?

Prowadzimy już kilka projektów poza granicami RP - pracujemy w modelu zdalnym i wysyłamy konsultantów.

Jeżeli chodzi o otwieranie oddziałów zastanawiamy się nad taką opcją ale jest to kwestia przyszłości.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-08-27

2014-08-27 Czy planowane są jakieś przejęcia?

Na chwilę obecną nie planujemy przejęć, jakkolwiek jeżeli znajdziemy jakąś godną uwagi inwestycję rozważymy taki scenariusz.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-08-27

2014-06-12 Jakie warunki będą obowiązywać przy programie motywacyjnym (zysk, rentowność, wzrost przychodów, wzrost ceny akcji czy inne)?

Celem programu motywacyjnego jest wieksze zaangazowanie wykwalifikowanych specjalistów i ich zatrzymanie w spółce oraz obniżenie kosztów.

Wydaje nam się, że wzrost ceny akcji bedzie kluczowym elementem zwiekszającym to zaangażowanie i budowę wartości a tym samym napedzającym firmę.

Skorelowany z tym jest nastawienie Spółki na zysk, żeby akcje będące w posiadaniu pracowników miały realną wartość.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-06-12

2014-06-12 Czy jest ambicją Zarządu przeniesienie Spółki na rynek główny, a co za tym idzie zwiększanie systematycznie zysków i przychodów, a wiec kapitalizacji spółki?

Podjęliśmy decyzję o reorganizacji Spółki od strony organizacyjnej i finansowej w celu zwiększenia wydajności sprzedażowej i operacyjnej z naciskiem na transparentność i budowę wartości.

Naszym zdaniem spowoduje to systematyczne zwiekszanie przychodów i zysków. Od 2 kwartałów widzimy realne efekty tych działań. Aktualnie pracujemy nad zamknięciem kolejnych dużych projektów.

Ostatni duzy kontrakt z najwiekszym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce świadczy o naszym potencjale. Wkrótce poinformujemy o kolejnych realizacjach spółki.

W perspektywie długoterminowej chcielibyśmy przenieść się na rynek główny. Postaramy się spełnić wszystkie wymagania z tym związane.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-06-12

2014-06-05 Czy Zarząd planuje w nabliższych 1-3 lat rozwodnienie kapitału poprzez jakiekolwiek emisje?

Na dzień dzisiejszy Spółka nie planuje rozwodnienia kapitału przez dodatkowe emisje w kolejnych 3 latach.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-06-05

2014-05-29 Czy zabezpieczenie zobowiązań Zarządu wobec Spółki akcjami odpowiada wycenie rynkowej?

Zabezpieczenie odpowiada wycenie rynkowej, dodatkowo jest powiększone o 10%.

Na wypadek zmiany kursu został zastosowany mechanizm uwzględniający dostosowanie do wartości rynkowej.

Zarząd oświadcza, że jest zdeterminowany aby zlikwidować zobowiązania i oczyścić spółkę z nietransparentnych pozycji.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-05-29

2014-05-12 Jaką część zysku będzie rekomendował Zarząd na wypłacenie dywidendy? Kiedy akcjonariusze poznają ogólne kryteria proponowane przez zarząd?

Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawimy do zatwierdzenia Politykę Dywidendy przyjętą przez Zarząd Spółki.

Zarząd zamierza przyjąć zasadę, wedle której będzie rekomendował coroczną konsekwentną wypłatę dywidendy na poziomie 50%-80% wypracowanego zysku netto.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-05-12

2014-05-12 Czy zarząd rozważy dywidendę zaliczkową?

Rozważymy taką możliwość.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-05-12

2014-04-14 Czy otwarcie centrum IBM GSDC w Katowicach jest konkurencyjne dla Spółki?

Nowe centrum IBM GSDC w Katowicach nie jest naszą konkurencją - nie stanowi alternatywnego wsparcia dla naszych instalacji. Podkreślamy również, że jesteśmy dostawcą rozwiązań a nie technologii.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-04-14

2014-04-14 Jak Spółka chce rozwiązać sprawę pożyczek?

Zakładamy spłacanie wszystkich udzielonych przez Spółkę pożyczek zgodnie z harmonogramem ustalonym w Umowach.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-04-14

2014-04-14 Czy spółka chce się dywersyfikować na innych dostawców?

Aktualna strategia spółki zakłada ścisłą współpracę z firmą IBM.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-04-14

2014-04-14 Czy Spółka z powodu braku płynności ma choćby zamiar akcjonariuszom wypłacić dywidendę?

Jako Zarząd Spółki giełdowej jesteśmy nastawieni na budowanie jej wartości oraz generowanie zysku i w dłuższej perspektywie rozważamy możliwość wypłaty dywidendy.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-04-14

2014-04-14 Czy zarząd uważa obecną wycenę giełdową na poziome niedowartościowania? wyceny godziwej? przewartościowania?

W opinii Zarządu Spółka jest niedowartościowana.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-04-14

2014-04-14 Czy spółka odczuwa dystans czy ograniczenia w kontaktach z klientami publicznymi w związku z wyjaśnianiem korupcji w MSWiA przy której jest wymieniany partner i dostawca Spółki t.j. grupa IBM?

Nie odczuwamy takiego dystansu.

Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A., Warszawa, 2014-04-14