Strefa klienta

Planowanie i Budżetowanie

Planowanie i Budżetowanie

IBM Planning Analytics (TM1)

 

Planowanie, budżetowanie i analizy korporacyjne z IBM Planning Analytics

Korelacja celów finansowych i operacyjnych w jednym zintegrowanym, dynamicznym rozwiązaniu

 

IBM Planning Analytics

Korporacyjne oprogramowanie planistyczne, które udostępnia kompletne, dynamiczne środowisko do opracowywania planów, prognoz oraz budżetów. IBM Planning Analytics umożliwia szybkie analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych dla całej organizacji. Wspomaga tworzenie planów, budżetów i prognoz przydatnych w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach wpływających na wyniki biznesowe.

 

 

Najważniejsze informacje:

 • Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
 • Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
 • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
 • Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.

 

Przeznaczenie IBM Planning Analytics

W dzisiejszych niełatwych warunkach gospodarczych szczególnego znaczenia nabierają odpowiedzi na trzy podstawowe pytania o wydajność biznesową:

 • Jak sobie radzimy?
 • Czy realizujemy przyjęte założenia?
 • Co zrobić, aby szybko poprawić wydajność tam, gdzie to konieczne?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania i wybrać drogę działania, która przyniesie poprawę wyników biznesowych, przedsiębiorstwo musi mieć zdolność skutecznego planowania, prognozowania i definiowania budżetów. Konieczne jest także udostępnienie właściwych informacji właściwym osobom w odpowiednim dla nich formacie - tj. takim, który umożliwi szybkie wprowadzanie zmian.

Do realizacji takiej strategii w sposób skoordynowany niezbędne jest rozwiązanie wspomagające planowanie w przedsiębiorstwie, które skoreluje cele finansowe z celami operacyjnymi.

 

IBM Planning Analytics - cechy i korzyści

IBM Planning Analytics udostępnia kompletne środowisko planowania, budżetowania
i analiz umożliwiające pomiar wydajności biznesowej w skali ogólno korporacyjnej, z perspektywy działu finansowego. IBM Planning Analytics (daw. Cognos TM1) spełnia szereg różnych wymagań biznesowych: z jednej strony umożliwia wydajne prowadzenie analiz finansowych i elastyczne modelowanie, a z drugiej udostępnia funkcje analityczne przydatne dla szerokiego spektrum użytkowników, od działów produkcji, sprzedaży i usług, aż po kadry i marketing.

 

IBM Planning Analytics zapewnia:

 • Analizy na żądanie
 • Skalowalność ilości danych i liczb użytkowników
 • Integralność danych
 • Wielowymiarową bazę danych i narzędzia do pracy z danymi
 • Zautomatyzowany przepływ pracy
 • Zróżnicowany wybór dogodnego interfejsu: MS Excel, WWW, interfejs zarządzany dla planistów

 

Menedżerowie finansowi, planiści, kontrolerzy i menedżerowie operacyjni mogą wprowadzać wartości wejściowe i na żądanie przeliczać wyniki.

Mając do dyspozycji skonsolidowane ujęcia planów, mogą zmieniać dane i od razu testować różne podejścia do problemu biznesowego, bez wielogodzinnego oczekiwania na wprowadzenie zmian.

files/mineral-midrange/Grafiki www/logo PAL.jpg

 

Wróć