Strefa klienta

IBM Cognos Controller

 

IBM Cognos Controller: Konsolidacja Finansowa Grupy Kapitałowej

 

 

IBM Cognos Controller to oprogramowanie do konsolidacji finansowej, które wspomaga kompletny proces zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości. Automatyzacja i przyspieszenie procesu zamknięcia przy wykorzystaniu kompletnego pakietu oprogramowania do konsolidacji finansowej stworzonego z myślą o użytkownikach z działów finansowych.

 

files/mineral-midrange/Grafiki IBM Cognos/Controller.png

 

 

 

  Obejrzyj film

 

 

 

Cognos Controller zapewnia dostęp do kompletnego zestawu wyników finansowych, umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych i zarządczych. Udostępnia dyrektorowi finansowemu korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.

 • Proces konsolidacji pod kontrolą działu finansowego — definiowanie i aktualizowanie wszystkich reguł oraz procesów konsolidacji bezpośrednio w dziale finansowym, bez angażowania działu informatycznego.

 •  Kompleksowe rozwiązanie do zamykania okresów finansowych — nawet najbardziej skomplikowanych.

 •  Skalowalność pozwalająca na stosowanie rozwiązania zarówno w średnich, jak i dużych organizacjach i spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z zamykaniem okresów, konsolidacją i sprawozdawczością.

 •  Integracja z systemami IBM i innych producentów umożliwiająca pracę z danymi w wielu różnych formatach.

 •  Konsolidacja finansowa zgodna z przepisami krajowymi i międzynarodowymi — zgodność z pełną gamą przepisów i wymogów obowiązujących lokalnie i na całym świecie — w szczególności ze standardami IFRS (International Financial Reporting Standards) oraz amerykańskim standardem GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

 •  Opcja wdrożenia w chmurze — oprogramowanie w chmurze oferuje wszystkie funkcje instalacji lokalnej i charakteryzuje się szybszym, łatwiejszym wdrożeniem.

 

Proces konsolidacji pod kontrolą działu finansowego

 • Brak zależności od działu informatycznego — dział finansowy niezależnie i w pełni samodzielnie korzysta z rozwiązania.

 • Śledzenie przepływu i nadzór nad danymi w procesie konsolidacji; możliwość przejścia do szczegółowych informacji i sprawdzenia, kto i kiedy wykonał poszczególne operacje.

 • Możliwość dostosowania procesu konsolidacji do konkretnych wymagań przy zastosowaniu reguł biznesowych definiowanych przez użytkownika — proces standardowy jest konfigurowalnym fundamentem, w ramach którego działają i który mogą modyfikować użytkownicy biznesowi.

 • Zapewnienie spójności danych poprzez zastosowanie procesu sprawdzania poprawności i uzgadniania danych, który powiadamia użytkownika o wykrytych błędach i niespójnościach.

 • Usprawnienie zmian wynikających z fuzji, przejęć i reorganizacji — raz wprowadzona zmiana struktury lub reguły biznesowej jest odzwierciedlana automatycznie w całej aplikacji.

 • Korygowanie obiektów, struktur i danych kont bez pisania kodu, skryptów lub skomplikowanych poleceń.

Kompleksowe rozwiązanie do zamykania okresów finansowych

Skalowalność pozwalająca na stosowanie rozwiązania zarówno w średnich, jak i dużych organizacjach

Integracja z systemami IBM i innych producentów

Konsolidacja finansowa zgodna z przepisami krajowymi i międzynarodowymi

Opcja wdrożenia w chmurze