Strefa klienta

IBM Cognos Analytics

 

Nowoczesne raportowanie i inteligentna analiza danych z IBM Cognos Analytics (daw. Business Intelligence)

 


Ekonomicznie skalowane rozwiązanie umożliwiające szybkie i sprawne dostarczanie kompletnych i spójnych danych wszystkim użytkownikom.

 

IBM Cognos Analytics

Oprogramowanie bazujące na otwartej platformie klasy korporacyjnej, które spełnia wszystkie wymogi w zakresie raportowania i  inteligentnej analizy danych oraz pomiarów efektywności przedsiębiorstwa.

Najważniesze informacje:

  •     Niezawodny i szybki dostęp do wszystkich posiadanych danych
  •     Kompletny, spójny obraz działalności przedsiębiorstwa
  •     Możliwość skalowania rozwiązania w miarę rozwoju społeczności użytkowników
  •     Infrastruktura dopasowana do potrzeb firmy i ukierunkowania na rozwój
  •     Raportowanie, wielowymiarowe analizy OLAP, hurtownia danych
  •     Alertowanie o zdarzeniach, wskaźniki, zapytania ad-hoc


IBM Cognos
Inteligentne decyzje. Lepsze wyniki!


IBM Cognos 11 udostępnia nowatorskie środowisko pracy, które uzupełnia tradycyjne techniki inteligentnej analizy danych (Business Intelligence) o funkcje planowania, modelowania scenariuszy, monitorowania w czasie rzeczywistym i analiz prognostycznych. Dzięki możliwości interakcji z danymi i innymi użytkownikami, wyszukiwania informacji i zestawiania różnych perspektyw biznesowych IBM Cognos Analytics stanowi środowisko pracy o niemal nieograniczonym potencjale.

IBM Cognos Analytics 11 otwiera organizacją drogę do poprawy efektywności, udostępniając:

  • Analizy dostępne i zrozumiałe dla wszystkich, w środowisku BI, które sprzyja wykorzystaniu merytorycznych kwalifikacji każdego użytkownika.
  • Zbiorową wiedzę wraz ze zintegrowanymi narzędziami do pracy zespołowej i utrzymywania sieciowych kontaktów społecznych z innymi uczestnikami procesów i projektów biznesowych.
  • Praktyczne ujęcie informacji na dowolnym etapie procesu biznesowego, zarówno w warunkach mobilnych, jak i w zadaniach realizowanych w czasie rzeczywistym, pozwalające natychmiast  reagować na zachodzące zdarzenia.IBM Cognos Analytics to oprogramowanie zbudowane na sprawdzonej platformie technologicznej, przystosowane do bezproblemowej rozbudowy, aktualizacji i wydajnego skalowania – nawet do bardzo rozbudowanych implementacji.

IBM Cognos zapewnia użytkownikom i całym organizacjom swobodny wgląd w informacje, swobodę operowania na informacjach, a przez to – swobodę podejmowania decyzji opartych na rzetelnych danych, zwiększając efektywność biznesową.