Strefa klienta

IBM Planning Analytics

 

Planowanie, budżetowanie i analizy korporacyjne z IBM Planning Analytics

Korelacja celów finansowych i operacyjnych w jednym zintegrowanym, dynamicznym rozwiązaniu.

 


IBM Planning Analytics

Korporacyjne oprogramowanie planistyczne, które udostępnia kompletne, dynamiczne środowisko do opracowywania planów, prognoz oraz budżetów. IBM Planning Analytics umożliwia szybkie analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych dla całej organizacji. Wspomaga tworzenie planów, budżetów i prognoz przydatnych w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach wpływających na wyniki biznesowe.

Najważniesze informacje:

 • Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
 • Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
 • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
 • Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.

 

files/mineral-midrange/03 Produkty/PA PL.jpgPrzeznaczenie IBM Planning Analytics

W dzisiejszych niełatwych warunkach gospodarczych szczególnego znaczenia nabierają odpowiedzi na trzy podstawowe pytania o wydajność biznesową:

 •     Jak sobie radzimy?
 •     Czy realizujemy przyjęte założenia?
 •     Co zrobić, aby szybko poprawić wydajność tam, gdzie to konieczne?


Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania i wybrać drogę działania, która przyniesie poprawę wyników biznesowych, przedsiębiorstwo musi mieć zdolność skutecznego planowania, prognozowania i definiowania budżetów. Konieczne jest także udostępnienie właściwych informacji właściwym osobom w odpowiednim dla nich formacie - t.j. takim, który umożliwi szybkie wprowadzanie zmian.

Do realizacji takiej strategii w sposób skoordynowany niezbędne jest rozwiązanie wspomagajace planowanie w przedsiębiorstwie, które skoreluje cele finansowe z celami operacyjnymi.

 

files/mineral-midrange/03 Produkty/PA capex.jpg


IBM Planning Analytics - cechy i korzyści

IBM Planning Analytics udostępnia kompletne środowisko planowania, budżetowania
i analiz umożliwiające pomiar wydajności biznesowej w skali ogólnokorporacyjnej, z perspektywy działu finansowego. IBM Planning Analytics spełnia szereg różnych wymagań biznesowych: z jednej strony umożliwia wydajne prowadzenie analiz finansowych i elastyczne modelowanie, a z drugiej udostępnia funkcje analityczne przydatne dla szerokiego spektrum użytkowników, od działów produkcji, sprzedaży i usług, aż po kadry i marketing.

 

files/mineral-midrange/03 Produkty/PA revenue.jpg

IBM Planning Analytics zapewnia:

 •     Analizy na żądanie
 •     Skalowność ilości danych i liczb użytkowników
 •     Integralność danych
 •     Wielowymiarową bazę danych i narzędzia do pracy z danymi
 •     Zautomatyzowany przepływ pracy
 •     Zróżnicowany wybór dogodnego intefrejsu: MS Excel, WWW,


Menedżerowie finansowi, planiści, kontrolerzy i menedżerowie operacyjni mogą wprowadzać wartości wejściowe i na żądanie przeliczać wyniki.
Mając do dyspozycji skonsolidowane ujęcia planów, mogą zmieniać dane i od razu testować różne podejścia do problemu biznesowego, bez wielogodzinnego oczekiwania na wprowadzenie zmian.