Strefa klienta

IBM SPSS

Analiza statystyczna we wspomaganiu decyzji biznesowych z pakietem IBM SPSS

 

Proste w obsłudze rozwiązanie będące fundamentem wielu typów analiz statystycznych.

 

IBM SPSS

Rozwiązania, które pozwalają w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę zgromadzoną w danych. Włączenie tej wiedzy w proces decyzyjny pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie powodzenia przyszłych projektów. Narzędzia do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji.

IBM SPSS umożliwia szybkie dokonanie przeglądu danych, sformułowanie hipotez będących punktem wyjścia do dalszych testów, a następnie wykonanie procedur statystycznych i analitycznych ujawniających relacje między zmiennymi, tworzących grupy, umożliwiających identyfikację trendów i opracowywanie prognoz.

 • Szybki dostęp do dużych zestawów danych i analizowanie ich.
 • Łatwe przygotowywanie danych do analizy i zarządzanie nimi.
 • Analizowanie danych przy użyciu szerokiej gamy procedur statystycznych.
 • Łatwe budowanie tabel oraz zaawansowane funkcje raportowania.
 • Tabele, wykresy, mapy, kostki i tabele przestawne ułatwiające odkrywanie nowych zależności w danych.
 • Szybkie budowanie okien dialogowych i możliwość tworzenia dostosowanych okien przez użytkowników zaawansowanych — z myślą o ułatwieniu i zwiększeniu wydajności analiz.

Gromadzenie danych

Uzyskaj szerszy obraz klienta w zakresie jego postaw i opinii. Nie zakładaj, że wiesz co myślą klienci. Rozwiązania IBM SPSS Data Collection pozwalają na pozyskiwanie danych z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów komunikacji. Wykonując badania z wykorzystaniem IBM SPSS Data Collection masz pełny wpływ na jego przebieg na każdym z etapów.

Narzędzia analityczne

Realizuj analizy korzystając z nowoczesnej technologii. Narzędzia statystyczne IBM SPSS odpowiadają na potrzeby analityczne środowisk naukowych, komercji i administracji publicznej. Pozwalają  w prosty sposób zarządzać danymi, prowadzić analizy, a następnie prezentować ich wyniki w postaci tabel i wykresów.

Modelowanie

Włącz trafne modele do swojego procesu decyzyjnego. „Rodzina” narzędzi do modelowania IBM SPSS, takich jak IBM SPSS Modeler (wcześniej Clementine) pozwala na odnajdywanie wzorów, trendów i ukrytych zależności w danych oraz ich wpływu na przyszłe, planowane działania. Nowatorskie przedstawienie procesu analitycznego w postaci graficznej pozwala nim sprawnie zarządzać.

Wdrażanie wyników

Uczyń z wyników analizy stały element procesu decyzyjnego. Włączenie aktualnych, rzetelnych informacji w proces decyzyjny pozwala na ograniczenie obszaru niepewności i podnoszenie ROI projektów. Dzięki technologii udostępniania i wdrażania wyników możesz łatwo dzielić się wynikami analiz z całym zespołem, a także włączać je w proces biznesowy.

Komponenty IBM SPSS

 • SPSS Statistics Base: Niezbędne narzędzia do analiz statystycznych
 • SPSS Custom Tables: Analizowanie danych przy wykorzystaniu szybko i sprawnie tworzonych tabel
 • SPSS Regression: Większa dokładność prognoz dzięki zaawansowanym procedurom regresji
 • SPSS Categories: Prognozowanie wyników i ujawnianie relacji w danych kategoryzowanych
 • SPSS Forecasting: Budowanie wyrafinowanych prognoz w oparciu o modele szeregów czasowych — dostępne
 • SPSS Decision Trees: Ułatwiona identyfikacja grup i przewidywanie wyników
 • SPSS Amos: Łatwe modelowanie równań strukturalnych
 • SPSS Advanced Statistics: Zaawansowane techniki modelowania do analizowania złożonych relacji
 • SPSS Bootstrapping: Ułatwia tworzenie bardziej niezawodnych modeli i uzyskiwanie dokładniejszych wyników
 • SPSS Complex Samples: Analizowanie danych statystycznych i interpretacja wyników ankiet ze złożonych prób
 • SPSS Conjoint: Interpretacja i pomiar decyzji zakupowych
 • SPSS Data Preparation: Sprawne przygotowywanie danych z myślą o wysokiej jakości wyników
 • SPSS Direct Marketing: Ułatwia identyfikację najlepiej rokujących klientów i optymalizację wyników kampanii
 • SPSS Exact Tests: Dokładne analizowanie małych zbiorów danych lub nielicznych obserwacji
 • SPSS Missing Values: Oszacowanie brakujących danych pomaga w budowaniu lepszych modeli
 • SPSS Neural Networks: Odkrywaj w danych bardziej złożone relacje
 • SPSS SamplePower: Właściwa wielkość próby dla każdego kryterium badawczego

Wersje wielomodułowe IBM SPSS

 • SPSS Statistics Standard: Podstawowe funkcje analityczne do szerokiej gamy zastosowań biznesowych i naukowych:IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Regression
 • SPSS Statistics Professional: Narzędzia przydatne na każdym etapie cyklu analitycznego:IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Categories, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Data Preparation, IBM SPSS Decision Trees, IBM SPSS Forecasting, IBM SPSS Missing Values, IBM SPSS Regression
 • SPSS Statistics Premium: Wydanie „all-in-one” stworzone dla dużych przedsiębiorstw o zróżnicowanych i wyrafinowanych wymaganiach analitycznych: IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Bootstrapping, IBM SPSS Categories, IBM SPSS Complex Samples, IBM SPSS Conjoint, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Data Preparation, IBM SPSS Decision Trees, IBM SPSS Direct Marketing, IBM SPSS Exact Tests, IBM SPSS Forecasting, IBM SPSS Missing Values, IBM SPSS Neural Networks, IBM SPSS Regression, IBM SPSS Amos, IBM SPSS SamplePower, IBM SPSS Visualization Designer