Customer zone

Products

IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE

LLL

Nowoczesne raportowanie i inteligentna analiza danych z IBM Cognos Business Intelligence

Ekonomicznie skalowane rozwiązanie umożliwiające szybkie i sprawne dostarczanie kompletnych i spójnych danych wszystkim użytkownikom.

 

IBM Cognos Business Intelligence

Oprogramowanie bazujące na otwartej platformie klasy korporacyjnej, które spełnia wszystkie wymogi w zakresie raportowania i  inteligentnej analizy danych oraz pomiarów efektywności przedsiębiorstwa.

Najważniesze informacje:

 •     Niezawodny i szybki dostęp do wszystkich posiadanych danych
 •     Kompletny, spójny obraz działalności przedsiębiorstwa
 •     Możliwość skalowania rozwiązania w miarę rozwoju społeczności użytkowników
 •     Infrastruktura dopasowana do potrzeb firmy i ukierunkowania na rozwój
 •     Raportowanie, wielowymiarowe analizy OLAP, hurtownia danych
 •     Alertowanie o zdarzeniach, wskaźniki, zapytania ad-hoc


IBM Cognos
Inteligentne decyzje. Lepsze wyniki!


IBM Cognos 10 udostępnia nowatorskie środowisko pracy, które uzupełnia tradycyjne techniki inteligentnej analizy danych (Business Intelligence) o funkcje planowania, modelowania scenariuszy, monitorowania w czasie rzeczywistym i analiz prognostycznych. Dzięki możliwości interakcji z danymi i innymi użytkownikami, wyszukiwania informacji i zestawiania różnych perspektyw biznesowych IBM Cognos 10 stanowi środowisko pracy o niemal nieograniczonym potencjale.

IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 otwiera organizacją drogę do poprawy efektywności, udostępniając:

 • Analizy dostępne i zrozumiałe dla wszystkich, w środowisku BI, które sprzyja wykorzystaniu merytorycznych kwalifikacji każdego użytkownika.
 • Zbiorową wiedzę wraz ze zintegrowanymi narzędziami do pracy zespołowej i utrzymywania sieciowych kontaktów społecznych z innymi uczestnikami procesów i projektów biznesowych.
 • Praktyczne ujęcie informacji na dowolnym etapie procesu biznesowego, zarówno w warunkach mobilnych, jak i w zadaniach realizowanych w czasie rzeczywistym, pozwalające natychmiast  reagować na zachodzące zdarzenia.IBM Cognos Business Intelligence to oprogramowanie zbudowane na sprawdzonej platformie technologicznej, przystosowane do bezproblemowej rozbudowy, aktualizacji i wydajnego skalowania – nawet do bardzo rozbudowanych implementacji.

IBM Cognos zapewnia użytkownikom i całym organizacjom swobodny wgląd w informacje, swobodę operowania na informacjach, a przez to – swobodę podejmowania decyzji opartych na rzetelnych danych, zwiększając efektywność biznesową.

Planowanie, budżetowanie i analizy korporacyjne z IBM Cognos TM1

Korelacja celów finansowych i operacyjnych w jednym zintegrowanym, dynamicznym rozwiązaniu.

 

IBM Cognos TM1

Korporacyjne oprogramowanie planistyczne, które udostępnia kompletne, dynamiczne środowisko do opracowywania planów, prognoz oraz budżetów. Cognos TM1 umożliwia szybkie analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych dla całej organizacji. Wspomaga tworzenie planów, budżetów i prognoz przydatnych w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach wpływających na wyniki biznesowe.

Najważniesze informacje:

 • Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
 • Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
 • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
 • Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.Przeznaczenie IBM Cognos TM1

W dzisiejszych niełatwych warunkach gospodarczych szczególnego znaczenia nabierają odpowiedzi na trzy podstawowe pytania o wydajność biznesową:

 •     Jak sobie radzimy?
 •     Czy realizujemy przyjęte założenia?
 •     Co zrobić, aby szybko poprawić wydajność tam, gdzie to konieczne?


Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania i wybrać drogę działania, która przyniesie poprawę wyników biznesowych, przedsiębiorstwo musi mieć zdolność skutecznego planowania, prognozowania i definiowania budżetów. Konieczne jest także udostępnienie właściwych informacji właściwym osobom w odpowiednim dla nich formacie - t.j. takim, który umożliwi szybkie wprowadzanie zmian.

Do realizacji takiej strategii w sposób skoordynowany niezbędne jest rozwiązanie wspomagajace planowanie w przedsiębiorstwie, które skoreluje cele finansowe z celami operacyjnymi.

IBM Cognos TM1 - cechy i korzyści

IBM Cognos TM1 udostępnia kompletne środowisko planowania, budżetowania
i analiz umożliwiające pomiar wydajności biznesowej w skali ogólnokorporacyjnej, z perspektywy działu finansoweg o. Cognos TM1 spełnia szereg różnych wymagań biznesowych: z jednej strony umożliwia wydajne prowadzenie analiz finansowych i elastyczne modelowanie, a z drugiej udostępnia funkcje analityczne przydatne dla szerokiego spektrum użytkowników, od działów produkcji, sprzedaży i usług, aż po kadry i marketing.

IBM Cognos TM1 zapewnia:

 •     Analizy na żądanie
 •     Skalowność ilości danych i liczb użytkowników
 •     Integralność danych
 •     Wielowymiarową bazę danych i narzędzia do pracy z danymi
 •     Zautomatyzowany przepływ pracy
 •     Zróżnicowany wybór dogodnego intefrejsu: MS Excel, WWW,


Menedżerowie finansowi, planiści, kontrolerzy i menedżerowie operacyjni mogą wprowadzać wartości wejściowe i na żądanie przeliczać wyniki.
Mając do dyspozycji skonsolidowane ujęcia planów, mogą zmieniać dane i od razu testować różne podejścia do problemu biznesowego, bez wielogodzinnego oczekiwania na wprowadzenie zmian.

Profesjonalne kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania

Nowoczesne rozwiązanie wspierające i automatyzujace budżetowanie, raportowanie i analizy dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

 

IBM Cognos Express

IBM Cognos Express to pierwsze i jedyne zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i budżetowania stworzone specjalnie z myślą o potrzebach przedsiębiorstw średniej wielkości. Udostępnia kluczowe funkcje raportowania, analizy, kokpity menedżerskie, karty wyników, mechanizmy planowania, budżetowania i prognozowania.

Najważniesze informacje:

 • Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
 • Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
 • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
 • Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.

 

Zintegrowane raportowanie, budżetowanie i analizy

IBM Cognos Express to kompletne rozwiązanie zaspokajające potrzeby średnich przedsiębiorstw w zakresie raportowania, analiz i budżetowania. Klienci mają do dyspozycji cztery moduły:

 • IBM Cognos Express Reporter do samoobsługowego generowania raportów i zapytań ad hoc,
 • IBM Cognos Express Advisor do analiz i wizualizacji,
 • IBM Cognos Express Xcelerator do planowania i analiz biznesowych w środowisku aplikacji Microsoft Excel,
 • IBM Cognos Express Planner do opracowywania planów, budżetów i prognoz.

Moduły oprogramowania IBM Cognos Express mogą być używane niezależnie od siebie lub łącznie. Taka elastyczna, modularna strategia umożliwia rozpoczęcie od modułu lub modułów potrzebnych obecnie i rozbudowywanie rozwiązania w przyszłości. A zatem, nawet jeśli cele przedsiębiorstwa są bardzo ambitne, mogą być realizowane w małych krokach – z uwzględnieniem bieżących projektów, potrzeb biznesowych oraz ograniczeń budżetowych i kadrowych.

 

Łatwa implementacja i szybki zwrot inwestycji

Zaawansowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i budżetowania jest teraz dostępne dla średnich przedsiębiorstw. Charakteryzuje się minimlanym kosztem, a jego wdrożenie wymaga tylko minimalnego zaangażowania informatyków i nie zakłóca bierzącej działalnosci.

 • Łatwość instalacji. Wstępne skonfigurowanie rozwiązania zawiera wszystkie składniki potrzebne do nieskomplikowanego wdrożenia i zarządzania
 • Łatwość uźycia. Dostęp samoobsługowy dla użytkowników biznesowych eliminuje zależność od pomocy informatyków
 • Łatwość zakupu. Zintegrowane rozwiązanie oferowane jest w przystępnej cenie jako pakiet przygotowany do implementacji na niewielką skalę, a jednocześnie przynoszący wymierna wartość biznesową i otwarty na przyszły rozwój.

Analiza statystyczna we wspomaganiu decyzji biznesowych z pakietem IBM SPSS

 

Proste w obsłudze rozwiązanie będące fundamentem wielu typów analiz statystycznych.

 

IBM SPSS

Rozwiązania, które pozwalają w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę zgromadzoną w danych. Włączenie tej wiedzy w proces decyzyjny pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie powodzenia przyszłych projektów. Narzędzia do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji.

IBM SPSS umożliwia szybkie dokonanie przeglądu danych, sformułowanie hipotez będących punktem wyjścia do dalszych testów, a następnie wykonanie procedur statystycznych i analitycznych ujawniających relacje między zmiennymi, tworzących grupy, umożliwiających identyfikację trendów i opracowywanie prognoz.

 • Szybki dostęp do dużych zestawów danych i analizowanie ich.
 • Łatwe przygotowywanie danych do analizy i zarządzanie nimi.
 • Analizowanie danych przy użyciu szerokiej gamy procedur statystycznych.
 • Łatwe budowanie tabel oraz zaawansowane funkcje raportowania.
 • Tabele, wykresy, mapy, kostki i tabele przestawne ułatwiające odkrywanie nowych zależności w danych.
 • Szybkie budowanie okien dialogowych i możliwość tworzenia dostosowanych okien przez użytkowników zaawansowanych — z myślą o ułatwieniu i zwiększeniu wydajności analiz.

Gromadzenie danych

Uzyskaj szerszy obraz klienta w zakresie jego postaw i opinii. Nie zakładaj, że wiesz co myślą klienci. Rozwiązania IBM SPSS Data Collection pozwalają na pozyskiwanie danych z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów komunikacji. Wykonując badania z wykorzystaniem IBM SPSS Data Collection masz pełny wpływ na jego przebieg na każdym z etapów.

Narzędzia analityczne

Realizuj analizy korzystając z nowoczesnej technologii. Narzędzia statystyczne IBM SPSS odpowiadają na potrzeby analityczne środowisk naukowych, komercji i administracji publicznej. Pozwalają  w prosty sposób zarządzać danymi, prowadzić analizy, a następnie prezentować ich wyniki w postaci tabel i wykresów.

Modelowanie

Włącz trafne modele do swojego procesu decyzyjnego. „Rodzina” narzędzi do modelowania IBM SPSS, takich jak IBM SPSS Modeler 14 (wcześniej Clementine) pozwala na odnajdywanie wzorów, trendów i ukrytych zależności w danych oraz ich wpływu na przyszłe, planowane działania. Nowatorskie przedstawienie procesu analitycznego w postaci graficznej pozwala nim sprawnie zarządzać.

Wdrażanie wyników

Uczyń z wyników analizy stały element procesu decyzyjnego. Włączenie aktualnych, rzetelnych informacji w proces decyzyjny pozwala na ograniczenie obszaru niepewności i podnoszenie ROI projektów. Dzięki technologii udostępniania i wdrażania wyników możesz łatwo dzielić się wynikami analiz z całym zespołem, a także włączać je w proces biznesowy.