Strefa klienta

IBM Cognos Controller

Rozwiązanie wspomagające raportowanie finansowe, z którego dział finansowy może korzystać samodzielnie, bez istotnego zaangażowania informatyków.

 

Proces zamykania okresów finansowych, konsolidacji i sprawozdawczości jest fundamentem każdej inicjatywy z dziedziny zarządzania wynikami finansowymi (ang.financial performance management). Aby sprawnie realizować ten proces, działy finansowe potrzebują takich rozwiązań wspomagających konsolidację i sprawozdawczość, które w kontrolowany sposób dostarczać będą autoryzowanych danych finansowych i zarządczych.

 

Rozwiązania takie muszą działać stabilnie, niezawodnie, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami i bez konieczności dokonywania ręcznych interwencji lub równoległego prowadzenia rachunkowości w oparciu o arkusze kalkulacyjne. Gdy dział finansowy ma do dyspozycji pojedyncze rozwiązanie wspomagające konsolidację, sprawozdawczość i analizy, operuje na bardziej wiarygodnych danych i unika problemów spowodowanych wykonywaniem zadań w różnych, często niekompatybilnych ze sobą systemach.

 

Takim rozwiązaniem jest oprogramowanie IBM Cognos Controller, które nie tylko spełnia powyższe wymagania, lecz także ułatwia zachowanie zgodności ze stale zmieniającymi się przepisami i standardami rachunkowości i sprawozdawczości (takimi jak IFRS).

 

Wdrażamy wszechstronne, elastyczne i zaawansowane oprogramowanie, które usprawnia konsolidację i sprawozdawczość finansową, działając przy tym zgodnie ze sprawdzonymi i powszechnie przyjętymi procedurami. Integrując wiele funkcji, jesteśmy w stanie dostarczać całą gamę wyników finansowych i może pełnić rolę zintegrowanej platformy dla sprawozdawczości finansowej i zarządczej.

 

Rozwiązanie może generować sprawozdania i zestawienia finansowe dla zainteresowanych osób z działu finansowego, a także dla organów nadzoru, zarządu i menedżerów odpowiedzialnych za podstawową działalność przedsiębiorstwa. Rezultaty działania tego oprogramowania są w istocie punktem wyjścia do planowania, budżetowania, prognozowania i innych działań z dziedziny zarządzania wynikami finansowymi.

 

Przejrzysty interfejs dla użytkowników odpowiedzialnych za konsolidację finansową na poziomie grupy.