Strefa klienta

IBM Campaign

Analiza statystyczna we wspomaganiu decyzji biznesowych z pakietem IBM SPSS

Proste w obsłudze rozwiązanie będące fundamentem wielu typów analiz statystycznych.

 

IBM SPSS

Rozwiązania, które pozwalają w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę zgromadzoną w danych. Włączenie tej wiedzy w proces decyzyjny pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie powodzenia przyszłych projektów. Narzędzia do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji.

IBM SPSS umożliwia szybkie dokonanie przeglądu danych, sformułowanie hipotez będących punktem wyjścia do dalszych testów, a następnie wykonanie procedur statystycznych i analitycznych ujawniających relacje między zmiennymi, tworzących grupy, umożliwiających identyfikację trendów i opracowywanie prognoz.

  • Szybki dostęp do dużych zestawów danych i analizowanie ich.
  • Łatwe przygotowywanie danych do analizy i zarządzanie nimi.
  • Analizowanie danych przy użyciu szerokiej gamy procedur statystycznych.
  • Łatwe budowanie tabel oraz zaawansowane funkcje raportowania.
  • Tabele, wykresy, mapy, kostki i tabele przestawne ułatwiające odkrywanie nowych zależności w danych.
  • Szybkie budowanie okien dialogowych i możliwość tworzenia dostosowanych okien przez użytkowników zaawansowanych — z myślą o ułatwieniu i zwiększeniu wydajności analiz.

Gromadzenie danych

Uzyskaj szerszy obraz klienta w zakresie jego postaw i opinii. Nie zakładaj, że wiesz co myślą klienci. Rozwiązania IBM SPSS Data Collection pozwalają na pozyskiwanie danych z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów komunikacji. Wykonując badania z wykorzystaniem IBM SPSS Data Collection masz pełny wpływ na jego przebieg na każdym z etapów.

Narzędzia analityczne

Realizuj analizy korzystając z nowoczesnej technologii. Narzędzia statystyczne IBM SPSS odpowiadają na potrzeby analityczne środowisk naukowych, komercji i administracji publicznej. Pozwalają  w prosty sposób zarządzać danymi, prowadzić analizy, a następnie prezentować ich wyniki w postaci tabel i wykresów.

Modelowanie

Włącz trafne modele do swojego procesu decyzyjnego. „Rodzina” narzędzi do modelowania IBM SPSS, takich jak IBM SPSS Modeler (wcześniej Clementine) pozwala na odnajdywanie wzorów, trendów i ukrytych zależności w danych oraz ich wpływu na przyszłe, planowane działania. Nowatorskie przedstawienie procesu analitycznego w postaci graficznej pozwala nim sprawnie zarządzać.

Wdrażanie wyników

Uczyń z wyników analizy stały element procesu decyzyjnego. Włączenie aktualnych, rzetelnych informacji w proces decyzyjny pozwala na ograniczenie obszaru niepewności i podnoszenie ROI projektów. Dzięki technologii udostępniania i wdrażania wyników możesz łatwo dzielić się wynikami analiz z całym zespołem, a także włączać je w proces biznesowy.