Skip to content

IBM Planning Analytics with Watson (TM1)

Planowanie, budżetowanie i analizy korporacyjne z IBM Planning Analytics with Watson (TM1)

Korelacja celów finansowych i operacyjnych w jednym zintegrowanym, dynamicznym rozwiązaniu.

zintegrowane-planowanie
PA revenue

IBM Planning Analytics

Korporacyjne oprogramowanie planistyczne, które udostępnia kompletne, dynamiczne środowisko do opracowywania planów, prognoz oraz budżetów. IBM Planning Analytics umożliwia szybkie analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych dla całej organizacji. Wspomaga tworzenie planów, budżetów i prognoz przydatnych w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach wpływających na wyniki biznesowe.

Najważniesze informacje:

  • Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
  • Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
  • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
  • Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.
PA capex

IBM Planning Analytics zapewnia:

  • Analizy na żądanie
  • Skalowalność ilości danych i liczb użytkowników
  • Integralność danych
  • Wielowymiarową bazę danych i narzędzia do pracy z danymi
  • Zautomatyzowany przepływ prac
  • Zróżnicowany wybór dogodnego intefrejsu: MS Excel, www, urządzenia mobilne

Menedżerowie finansowi, planiści, kontrolerzy i menedżerowie operacyjni mogą wprowadzać wartości wejściowe i na żądanie przeliczać wyniki.

Mając do dyspozycji skonsolidowane ujęcia planów, mogą zmieniać dane i od razu testować różne podejścia do problemu biznesowego, bez wielogodzinnego oczekiwania na wprowadzenie zmian.