Przejdź do treści

Akcjonariat i emisje

Wykaz akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów:

EMISJA

W dniu 18.07.2016 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 441.095,90 zł na kwotę 440.870,90 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 2.250 i obecnie wynosi 4.408.709.

W dniu 08.04.2016 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 441.545,90 zł na kwotę 441.095,90 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 4.500.

W dniu 27.07.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 564.016,60 zł na kwotę 442.445,90 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 1.215.707.

W dniu 19.06.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 567.616,60 zł na kwotę 564.016,60 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 36.000.

W dniu 05.11.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 442.445,90 zł na kwotę 441.545,90 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 9.000.

W dniu 23.04.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 568.516,60 zł na kwotę 567.616,60 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 9.000.

W dniu 09.09.2014 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 576.998,80 zł na kwotę 568.516,60 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu ilość akcji o 84.822.

Dnia 1 lipca 2008r. firma Mineral Midrange zaczęła być notowana na rynku NewConnect, będąc 59 firmą i 35 debiutem w 2008 roku. Rozpoczęcie notowań miało miejsce przy cenie 1,95 zł za akcję. Zgodnie z założeniami Zarządu Spółki, debiut giełdowy ma wspierać restrukturyzację i rozwój firmy dzięki pozyskanemu kapitałowi 1,5 mln zł, co ma przyspieszyć rozwój i wprowadzenie nowych produktów.

ANIMATOR

Funkcję animatora dla akcji MINERAL MIDRANGE S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect pełni:

NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751

www: www.nwai.pl

mail: company@nwai.pl

NWAI logo