Przejdź do treści

The most common business challenges -how to deal with Excel

business challenge: The described situation pertains to a retail company that sought a better understanding of the direction of its financial situation and business operations. The company aimed to make the budgeting and forecasting process less labor-intensive while integrating financial and operational planning. In fact,… Czytaj dalej »The most common business challenges -how to deal with Excel

Managing Staff Development – A Key Task for HR Professionals

Teams in HR utilize Planning Analytics (TM1) for better workforce management. In today’s competitive job market, effective workforce management is essential to gain a competitive advantage. The HR team’s primary task is to swiftly and effectively identify new requirements and employee needs and incorporate them… Czytaj dalej »Managing Staff Development – A Key Task for HR Professionals

Zarządzanie rozwojem Personelu kluczowym zadaniem HRów

Planning Analytics to wszechstronne narzędzie analityczne, które może znacznie usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Dział HR może wykorzystać platformę do prognozowania potrzeb kadrowych, optymalizacji procesów rekrutacyjnych, monitorowania wydajności pracowników, planowania rozwoju i szkoleń oraz analizy rotacji i retencji.

Najczęstsze wyzwania biznesowe, czyli jak sobie radzić z Excelem

Case Study z wdrożenia, którego celem było zyskanie przejrzystego wglądu w kierunek rozwoju sytuacji finansowej i działalności biznesowej Firmy. Klientowi zależało, aby proces budżetowania i prognozowania był mniej pracochłonny a rozwiązanie połączyło planowanie finansowe i operacyjne.

IBM Planning Analytics with Watson

Aby wspierać firmy w planowaniu, zarządzaniu wydajnością i budowania spójnej strategii finansowej dla organizacji, IBM oferuje rozwiązanie IBM Planning Analytics with Watson.