Strefa klienta

Szkolenia IBM Cognos TM1

Planowanie, budżetowanie i analizy korporacyjne z IBM Planning Analytics

Korelacja celów finansowych i operacyjnych w jednym zintegrowanym, dynamicznym rozwiązaniu.

 

IBM Planning Analytics (daw. IBM Cognos TM1)

Korporacyjne oprogramowanie planistyczne, które udostępnia kompletne, dynamiczne środowisko do opracowywania planów, prognoz oraz budżetów. IBM Planning Analytics umożliwia szybkie analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych dla całej organizacji. Wspomaga tworzenie planów, budżetów i prognoz przydatnych w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach wpływających na wyniki biznesowe.

Najważniesze informacje:

 • Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
 • Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
 • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
 • Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.Przeznaczenie IBM Planning Analytics

W dzisiejszych niełatwych warunkach gospodarczych szczególnego znaczenia nabierają odpowiedzi na trzy podstawowe pytania o wydajność biznesową:

 •     Jak sobie radzimy?
 •     Czy realizujemy przyjęte założenia?
 •     Co zrobić, aby szybko poprawić wydajność tam, gdzie to konieczne?


Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania i wybrać drogę działania, która przyniesie poprawę wyników biznesowych, przedsiębiorstwo musi mieć zdolność skutecznego planowania, prognozowania i definiowania budżetów. Konieczne jest także udostępnienie właściwych informacji właściwym osobom w odpowiednim dla nich formacie - t.j. takim, który umożliwi szybkie wprowadzanie zmian.

Do realizacji takiej strategii w sposób skoordynowany niezbędne jest rozwiązanie wspomagajace planowanie w przedsiębiorstwie, które skoreluje cele finansowe z celami operacyjnymi.

IBM Planning Analytics - cechy i korzyści

IBM Planning Analytics udostępnia kompletne środowisko planowania, budżetowania
i analiz umożliwiające pomiar wydajności biznesowej w skali ogólnokorporacyjnej, z perspektywy działu finansowego. IBM Planning Analytics spełnia szereg różnych wymagań biznesowych: z jednej strony umożliwia wydajne prowadzenie analiz finansowych i elastyczne modelowanie, a z drugiej udostępnia funkcje analityczne przydatne dla szerokiego spektrum użytkowników, od działów produkcji, sprzedaży i usług, aż po kadry i marketing.

IBM Planning Analytics zapewnia:

 •     Analizy na żądanie
 •     Skalowność ilości danych i liczb użytkowników
 •     Integralność danych
 •     Wielowymiarową bazę danych i narzędzia do pracy z danymi
 •     Zautomatyzowany przepływ pracy
 •     Zróżnicowany wybór dogodnego intefrejsu: MS Excel, WWW,


Menedżerowie finansowi, planiści, kontrolerzy i menedżerowie operacyjni mogą wprowadzać wartości wejściowe i na żądanie przeliczać wyniki.
Mając do dyspozycji skonsolidowane ujęcia planów, mogą zmieniać dane i od razu testować różne podejścia do problemu biznesowego, bez wielogodzinnego oczekiwania na wprowadzenie zmian.