Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie masz prawa w związku z ochroną danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MINERAL MIDRANGE S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255.

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

 • E-mail: iod@mineralmidrange.com
 • Telefon: +48 608 302 860

Cel Przetwarzania Danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacja zamówień i świadczenie usług
 • Obsługa zapytań 
 • Marketing bezpośredni (jeśli wyraziłeś zgodę)
 • Przeprowadzanie rekrutacji 
 • Dochodzenie i obrona praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń Użytkownikom oraz pracownikom klientów MINERAL MIDRANGE
 • Organizacja konferencji, seminariów, wydarzeń, webinarów
 • Kontaktowanie się z przedstawicielami klientów, dostawców dla koordynacji działań w ramach realizowanych umów.
  Prowadzenie negocjacji, rozmów z potencjalnymi dostawcami/ klientami

Podstawa Prawna Przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

 • Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Niezbędności wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Uzasadniony interes MINERAL MIDRANGE jako Administratora danych osobowych

Uzasadniony interes to jedna z podstaw prawnych przewidzianych w art. 6 ust. 1 RODO, która zakłada, że są sytuacje, w których Administrator danych osobowych może dokonać określonego przetwarzania Danych osobowych. Takimi uzasadnionymi interesami, które w MINERAL MIDRANGE S.A. stosujemy, są m.in.:

 • Możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Promowanie MINERAL MIDRANGE, wysyłanie informacji marketingowych.
 • Realizacja umów współpracy z klientami, dostawcami.
 • Nawiązywanie rozmów, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi klientami.
 • Prowadzenie rekrutacji do projektów realizowanych dla klientów.
 • Obsługa zapytań przesyłanych do MINERAL MIDRANGE – udzielanie odpowiedzi Użytkownikom.


W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes MINERAL MIDRANGE jako administratora Danych osobowych zamieszczonych na formularzu kontaktowym (art. 6 ust.1 pkt. f RODO). Uzasadniony interes przejawia się w możliwości odniesienia się do przesłanego zapytania, udzielenia Użytkownikowi kompleksowej odpowiedzi. Bez przetwarzania Danych osobowych, w szczególności kontaktowych, nie będziemy w stanie przekazać odpowiedzi, a tym samym pomóc w rozwiązaniu kwestii wskazanej w zapytaniu.

Zakres Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Miasto
 • Informacje dotyczące zamówień
 • W kontekście koordynacji działań w ramach realizowanych umów dodatkowo: Stanowisko pracy, Nazwa podmiotu, Numer PESEL (dotyczy wyłącznie osób wpisanych do KRS)
 • W kontekście rekrutacji dodatkowo: Informacje o wykształceniu, Informacje o doświadczeniu zawodowym, historii zatrudnienia, Informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, Inne informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), Referencje od poprzednich pracodawców

Okres Przechowywania Danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Wycofania zgody na przetwarzanie

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: iod@mineralmidrange.com 

Odbiorcy Danych

Twoje dane mogą być udostępniane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (np. dostawcy usług IT, firmy kurierskie)
 • Organom publicznym, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

Transfer Danych do Krajów Trzecich

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) bez odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z przepisami RODO.

Pliki Cookies

Nasza strona używa plików cookies do celów statystycznych, marketingowych oraz funkcjonalnych. Możesz zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Kontakt w przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności

"Twoje dane, nasza odpowiedzialność. Bezpiecznie i zgodnie z RODO."

Projekt bez nazwy (3)
Marcin

Inspektor Ochrony Danych