Przejdź do treści

Wykaz akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów:

EMISJA

W dniu 09.09.2014 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 576.998,80 zł na kwotę 568.516,60 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu o 84 822 ilość akcji serii B.

W dniu 23.04.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 568.516,60 zł na kwotę 567.616,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu o 9 000 ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 676 166.

ANIMATOR

Funkcję animatora dla akcji MINERAL MIDRANGE S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect pełni:

NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751

www: www.nwai.pl

mail: company@nwai.pl

NWAI logo