Przejdź do treści

Zarządzanie rozwojem Personelu kluczowym zadaniem HRów

Zespoły HR wykorzystują Plannig Analytics (TM1) do lepszego zarządzania pracownikami

W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku pracy staje się coraz większa, efektywne zarządzanie kadrami jest niezbędne dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Zespół HR ma za zadanie szybko i skutecznie identyfikować nowe wymagania i potrzeby swoich pracowników i uwzględniać je w planowaniu. To ważne jeśli chcemy utrzymać kluczowych pracowników we własnej organizacji. Definiowanie celów i ich ciągłe porównywanie z bieżącym strumieniem danych, który jest generowany np. z narzędzi sprzedażowych jest podstawowym zadaniem Zespołu HR. IBM Planning Analytics przychodzi i tutaj z pomocą, gdyż znacznie usprawnia procesy HR i tworzy prognozy planowania budżetu na przyszłość.

Prognozowanie i planowanie

Planning Analytics może być nieocenionym narzędziem w prognozowaniu i planowaniu potrzeb kadrowych. Dzięki analizie historycznych danych dotyczących rotacji pracowników, wzrostu organizacji i zmian w strukturze zespołów, HR może opracować bardziej precyzyjne prognozy potrzeb kadrowych. Ta wiedza pozwala na odpowiednie reagowanie na zapotrzebowanie na nowych pracowników, unikanie niedoborów lub nadmiarów zasobów ludzkich.

Optymalizacja procesów rekrutacyjnych

Dział HR może wykorzystać Planning Analytics do optymalizacji procesów rekrutacyjnych. Dzięki analizie skuteczności różnych źródeł rekrutacji, wydajności różnych kanałów pozyskiwania kandydatów i prognozowania czasu zatrudnienia, można zoptymalizować strategię rekrutacyjną. To pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z rekrutacją, a także poprawić jakość doboru nowych pracowników.

Monitorowanie i analiza wyników pracowników

Planning Analytics umożliwia prowadzenie szczegółowych analiz wydajności pracowników. Dzięki odpowiednio skonfigurowanym wskaźnikom kluczowym, HR może badać i porównywać wyniki pracowników, identyfikować talenty, a także rozpoznawać obszary wymagające wsparcia i szkoleń. Te informacje pozwalają na lepsze zrozumienie wydajności zespołów i indywidualnych pracowników oraz podejmowanie działań usprawniających.

Planowanie rozwoju i szkoleń

Dzięki zaawansowanej analizie danych, Planning Analytics może pomóc w identyfikacji potrzeb szkoleniowych w organizacji. Analiza luki kompetencyjnej w zespole pozwoli na lepsze dopasowanie szkoleń do potrzeb pracowników, co z kolei przyczyni się do rozwoju umiejętności i wiedzy w organizacji.

Analiza rotacji i strategia retencji

Wysoki poziom rotacji pracowników może być kosztowny dla organizacji. Planning Analytics może pomóc w identyfikacji czynników, które wpływają na rotację kadry oraz w opracowaniu strategii retencji. Dzięki temu dział HR będzie w stanie podejmować działania proaktywne w celu zatrzymania najbardziej wartościowych pracowników.

IBM Planning Analytics to intuicyjne rozwiązanie do planowania zatrudnienia i kosztów osobowych. Zaplanujesz w nim zatrudnienie i etaty oraz wynagrodzenia a pozapłacowe koszty pracy naliczą się automatycznie. Następnie stopniowo zaplanujesz nowe zatrudnienie i podwyżki.


Dzięki temu rozwiązaniu HR stanie się bardziej strategicznym partnerem dla całej organizacji. Jeśli chciałbyś zobaczyć przykładowy model HRowy, z przyjemnością pokażemy Ci demo i porozmawiamy o tym co przydatne na początku tej transformacji.

Karolina Rytel

Karolina Rytel

Zebrałam już spore doświadczenie w pracy z Klientami. Od 2015 roku zajmuję się wsparciem sprzedaży i opieką Klienta. Myślę, że Ci którzy mnie znają powiedzą, że łatwo się ze mną dogadać. Lubię ludzi - lubię ich słuchać i zawsze staram się „poczuć” drugą stronę. Jestem otwarta na naukę i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. A tak pozabiznesowo: uwielbiam różnego typu rękodzieło, lubię oglądać tenis i siatkówkę.