Przejdź do treści

Szkolenia IBM Planning Analytics with Watson (TM1)

PA-01: użytkownik biznesowy - workspace / 1 dzień

Analizowanie danych, tworzenie kokpitów planistycznych wykorzystując interfejs Planning Analytics Workspace (PAW).

PA-02: modelowanie finansowe - workspace / 3 dni

Projektowanie i tworzenie modeli finansowych na potrzeby planowania i budżetowania. Modelowanie wymiarów, kostek analitycznych reguł i procesów TM1 przy wykorzystaniu narzędzi Planning Analytics Workspace (PAW).

PA-03: modelowanie finansowe - architect / 3 dni

Projektowanie i tworzenie modeli finansowych na potrzeby planowania i budżetowania. Modelowanie wymiarów, kostek analitycznych reguł i procesów TM1 przy wykorzystaniu narzędza Architect.

PA-04: administracja i instalacja / 1 dzień

Kurs prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, obejmujący praktyczne umiejętności administrowania serwerem IBM Planning Analytics oraz Planning Analytics Workspace (PAW). Uczestnicy poznają proces instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz administrowanie serwerem, architekturę, wdrożenie systemu zabezpieczeń oraz zarządzanie komponentami systemu.

Szkolenia IBM Cognos Analytics with Watson

CA-01: kokpity managerskie i eksploracje / 1 dzień

Jest 1 dniowym kursem, prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora. Uczestnicy poznają portal IBM Cognos Analytics oraz proces tworzenia kokpitów i pracy z nimi, harmonogramowanie raportów, eksploracje danych. Szkolenie dla użytkowników biznesowych pracujących z rozwiązaniem.

CA-02: tworzenie i dystrybucja raportów / 2 dni

Jest 2 dniowym kursem, prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora, obejmującym tworzenie profesjonalnych raportów. Uczestnicy poznają proces tworzenia raportu, grupowania i sortowania danych, techniki filtrowania danych wraporcie, tworzenia kalkulacji oraz projektowania zaawansowanego i profesjonalnego wyglądu raportów.

CA-03: zaawansowane tworzenie raportów / 2 dni

To 2 dniowe szkolenie dla profesjonalnych twórców raportów oraz osób odpowiedzialnych za ich rozpowszechnianie wśród odbiorców, w trakcie którego uczestnicy poznają zaawansowane techniki tworzenia, modyfikowania i dystrybucji raportów, w szczególności: zarządzanie zapytaniami raportu, definiowanie drążenia wszerz, rozdzielanie wyników raportu(zorganizowana dystrybucja raportów do wielu odbiorców), tworzenie raportów wielostronicowych, zagnieżdżanie danych na raportach, wykorzystanie makr oraz sprawdzanie i edycję zapytań SQL raportów.

CA-04: modelowanie metadanych / 3 dni

Jest 3 dniowym kursem, podczas którego Uczestnicy zapoznają się z podstawową wiedzą o modelowaniu metadanych w aplikacji Framework Manager, poznaj „dobrepraktyki” i rekomendowaną strategię modelowania metadanych. Od zapoznania się z przykładowymi strukturami modeli oraz technikami modelowania metadanych poprzez podstawowe zagadnienia modelowania i standardowe nazewnictwo aż po skomplikowane koncepcje i techniki stosowane w aplikacji Framework Manager do rozwiązywania problemów związanych z raportowaniem.

CA-05: instalacja i administracja / 1 dzień

Jednodniowy kurs prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, obejmujący praktyczne umiejętności administrowania serwerem IBM Cognos Analytics. Uczestnicy poznają proces instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz administrowanie serwerem, architekturę, wdrożenie systemu zabezpieczeń oraz zarządzanie komponentami systemu.

CA-06: moduły danych / 1 dzień

Jednodniowy kurs prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, obejmujący umiejętność samodzielnego modelowania metadanych na potrzeby raportowania i analityki w IBM Cognos Analytics.  Tworzenie modułów metadanych, ładowanie plików zewnętrznych, łączenie danych, filtrowanie, czyszczenie danych. Po szkoleniu uczestnicy będą znać proces tworzenia i udostępniania modułów danych  na potrzeby raportowania, analiz i eksploracji. 

CA-07: raporty aktywne / 1 dzień

Jednodniowy kurs prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, przeznaczony dla użytkowników tworzących raporty. Uczestnicy poznają proces projektowania raportów aktywnych, metody modelowania działań interaktywnych i wizualizacji danych oraz techniki zapewnienia atrakcyjnej formy prezentacji danych dla raportów zarządczych i dashboardów. 

Wspólnie zaplanujemy szkolenia dla użytkowników biznesowych i administratorów. Zapraszam do współpracy!

web-design-studio-03
Karolina

Mineral Cognos Academy